Workshop taneční improvizace v kostce 19. - 20.1.2013

Vložil Tuleň, Út, 01/08/2013 - 16:46
Na četné žádosti Vám Yggdrasill ve spolupráci s Ohnivou manufakturou přináší celovíkendovou, zhuštěnou verzi kurzu Taneční improvizace!

KDY: 19.-20.1. 9:00 - 18:00
KDE: Praha - přesné umístění tělocvičny bude upřesněno

O CO JDE?
Skrz taneční imrpovizaci podnikneme cestu do hlubin sebe sama - do svého těla i vnímání, do svých smyslů a svého myšlení - načež se obrátíme ke světu - prostoru i jiným lidem. Budeme pracovat s pohybovými návyky jednotlivých účastníků i s dynamikou celé skupiny tak, aby účastníci našli ve svém těle novou svobodu, mimo veškeré zvyky. Je přirozené, že každý si vytváříme určité pohybové návyky, pohodlnou zónu kde se cítíme dobře... V určitém smyslu se toto pohodlí ale stává klecí. Na tanečí improvizaci budeme citlivě, každý svým vlastním tempem pracovat s těmito návyky i s oblastí mimo pohodlnou zónu. Cílem bude vědomé tělo, připravené ke komunikaci, připravené k tanci, připravené k performanci, bez limitů. Seminář je přístupný pro kohokoliv, s tanečními zkušenostmi i bez.

Seminář je celovíkendový, v sobotu i v neděli nás čeká od 9:00 do 18:00 osm hodin tréninku (+ přestávka na oběd), celkem tedy 16 hodin tréninku. Místo k přespání není pro účastníky zajištěno.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN?
Tento seminář je vhodný pro amatérské i zkušené tanečníky všech směrů, performery i žongléry. Pro účast na semináři není třea mít žádné předchozí zkušenosti s tímto typem pohybu.

O LEKTORCE:
Seminář povede Lucie Laethé Karenová, fireshow performerka patřící k novému proudu, který usiluje o integrální propojování ohnivých vystoupení s tancem, pohybem, akrobaciií a dalšími formami pohybu. Cíleně se snaží o zvládnutí všech možných forem tance, pohybu i všech možných žonglérských a tanečních rekvizit (vějíře, hole, s-staff, poi, veil poi, levistick, orby, isis křídla, svíčičky...) a jejich propojování, současně promýšlí, vytváří a na sebe i na své tréninkové partnery i žáky aplikuje nové metody výuky těhto forem a jejich propojování. Ve své didaktické i taneční praxi využívá mj. nejnovějšího výzkumu fungování mozku a kreativity, znalostí anatomie a širokého spektra pohybové metodiky (analýza pohybu, systém “Body speaks”, poi-fu, taneční improvizace a další). Momentálně vystupuje sólově a ve skupině “Jasnější než tisíc sluncí”, již několik let je lektorkou tance s ohněm bezpočtu workshopů pro Yggdrasill i na žonglérském festivalu Polná v Plamenech, učí kurzy tance a žonglování v Praze a v Brně. Dříve byla dlouholetou lektorkou alternativního divadla na Letních Campech Mensy ČR a kreativní myslí “Improvizovaného Cirku”. Také navrhuje a vyrábí nejrůznější ohnivé hračky pro “Ohnivou manufakturu”.

CENA:
2200kč/víkend (16 hodin)
Individuálně je možné se dohodnout na postupném splácení semináře.

Zaplatit je nutné předem, informace k platbě a fakturu dostanete po přihlášení e-mailem. Poplatek je nevratný, tj. pokud nedorazíte, nedostanete ho zpět - z důvodu, aby kapacita byla maximálně využita a WS nebyl blokován svědomitým zájemcům jakýmikoliv nezodpovědnými lajdáky, kteří bez omluvy nedorazí na místo. ;-)

VYBAVENÍ:
Na seminář je doporučováno dorazit v pohodlném oblečení, s sebou si přinést dostatek nealkoholických tekutin, a především v dobré psychické kondici.

ZDRAVOTNÍ UJEDNÁNÍ:
Účast na WS je na vlastní nebezpečí, jakékoliv zdravotní omezení je doporučeno předem konzultovat s lektorem či organizátorem a brát na ně během WS dostatečný ohled (aneb „k jednotlivým úkonům každý je zván, nikdo není nucen“).

PŘIHLÁŠKY:
Přihlášku obsahující Vaše celé jméno, adresu, telefon a na jaké workshopy se hlásíte posílejte na na e-mail yggdrasill.workshopy@gmail.com.

ALTERNATIVA:
Další workshopy Yggdrasill: http://www.facebook.com/Yggdrasill.workshopy

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.