Bezpečnost při práci s ohněm

Přednostně by si člověk měl uvědomit ze oheň pálí a když pracuje s ohněm tak by se před ním měl náležitě chránit. Samozřejmě záleží také na tom, jak je člověk odvážný ale zbytečný risk se nevyplácí. 1. Nejdřív je trénink, až potom ženy a show! Jednou z prvních věcí kterou bych rád vyzdvihl je nedělat věci v kterých nemám jistotu. V praxi to ...

První pomoc 4/4 - otrava

Otravy mohou být způsobeny požitím nebo vdechováním jedovaté látky, někdy též vstřebáním kůží. K příznakům otravy patří nevolnost, zvracení, bolesti v oblasti žaludku, poruchy dýchání, křeče. Je nutno počítat s bezvědomím. Postup při otravě zažívacího traktu: postižené uložit do klidné polohy na čerstvém vzduchu, uklidnit postiženého ...

První pomoc 3/4 - poleptání

Stupeň poškození závisí na koncentraci látky a místě zasažení (nejnebezpečnější je zasažení očí a trávicího systému). Postup při zasažení kůže: nejméně 10 minut oplachovat postižené místo velkým množstvím vody, opatrně odstranit potřísněný oděv a dále oplachovat zasaženou kůži nejméně 15 minut vodou (při zasažení kyselinou je ...

První pomoc 1/4 - obecná pravidla

Postiženého uložit do klidné polohy na čerstvém vzduchu, uvolnit těsné části oděvu a uklidnit. Při zasažení očí rozevřít palcem a ukazováčkem víčka a důkladně promývat vodou nejméně 15 minut. Zasažená místa na těle důkladně omývat vodou, resp. mýdlem a vodou. Postiženého zlehka přikrýt, uložit a přepravovat ve stabilizované poloze na boku. Potřísněný oděv opatrně ...

První pomoc 2/4 - popálení

Stupeň poškození závisí na rozsahu popálení: stupeň: zarudnutí povrchové vrstvy kůže, palčivá bolestivost stupeň: tvorba puchýřů, palčivá bolestivost stupeň: zčernalá nebo drolící se bledá kůže, poškození podkoží,příp.i svalů a kostí, zpravidla bez bolesti. Při větších rozsazích popálení II a III.stupně pozor na značnou ztrátu plazmy a ...