První pomoc 1/4 - obecná pravidla

Postiženého uložit do klidné polohy na čerstvém vzduchu, uvolnit těsné části oděvu a uklidnit. Při zasažení očí rozevřít palcem a ukazováčkem víčka a důkladně promývat vodou nejméně 15 minut. Zasažená místa na těle důkladně omývat vodou, resp. mýdlem a vodou. Postiženého zlehka přikrýt, uložit a přepravovat ve stabilizované poloze na boku. Potřísněný oděv opatrně ...

První pomoc 2/4 - popálení

Stupeň poškození závisí na rozsahu popálení: stupeň: zarudnutí povrchové vrstvy kůže, palčivá bolestivost stupeň: tvorba puchýřů, palčivá bolestivost stupeň: zčernalá nebo drolící se bledá kůže, poškození podkoží,příp.i svalů a kostí, zpravidla bez bolesti. Při větších rozsazích popálení II a III.stupně pozor na značnou ztrátu plazmy a ...